2023 Member-Member Final Results

1st Place Gross- Brian Sullivan & John Salerno 134

2nd Place Gross-Matt Ober & Logan Kiley 136

1st Place Net- Noah Barbash-Jack Quinlivan 132

2nd Place Net-Alvin Amechi & Dee Dareng 133

3rd Place Net- Lee Boykin & Joe D’Agostino 135